Musik som ämne

På musiken arbetar vi för ett lustfyllt lärande gentemot målen och MOT kränkande beteende!

I skolverkets syfte med musikämnet står det att:

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

All undervisning ska kretsa kring dessa tre punkter; att spela och sjunga, skapa och analysera.

Annonser